Retningslinjer for Covid19 for gymnaster og instruktører på hold i Roskilde Gymnastikforening.


Husk altid at overholde de generelle råd for forebyggelse af smittespredning

God hygiejne og afstand

· Husk god hygiejne før, under og efter træningen

· Host og nys i albuen

· Der skal vaskes / sprittes hænder ved ankomst og efter toiletbesøg.

· Hold som hovedregel 1-2 meters afstand til andre

· Alle skal bære mundbind på alle fællesarealer (på nogle faciliteter vil unge under 12 år dog være fritaget, der vil være særlig skiltning ved hovedindgangen til faciliteten)

Før træning

· Ankom ca. 5 minutter før din træning starter

· Sørg for at vaske (med sæbe) eller afspritte hænder, inden du går ind til træning

· Kom omklædt til træningen

· Hvis der er hold før dit, så lad dem komme ud inden du går ind

· Du skal registreres af din instruktør. Dette for at kunne opspore evt. smittekæde

· Voksne over 18 år skal fremvise Coronapas, og gyldigt legitimation. En af nedenstående muligheder er lig med gyldigt Cornapas:

o Negativ Corona test der ikke er over 72 timer gammel

o Positiv Corona test (mellem 14 – 180 dage)

o Færdigvaccineret (efter 14 dage)

Under træning

· Som udgangspunkt skal gymnasterne holde to meters afstand til hinanden

· Der kan forekomme situationer hvor man er nødt til at være tættere end to meter og det er tilladt

· Ved eksempelvis modtagning kan lempes på afstandskravet. Her vil instruktørerne være ekstra opmærksomme og skrue op for hygiejnen på andre parametre (eks. afspritning/rengøring)

· Forældre må ikke være til stede under træningerne (man skal vente helt uden for bygningen)

· Der kan på nogle hold være en forventning om, at gymnasterne hjælper med rengøring af eventuelle redskaber

Efter træning

· Gå ud lige så snart din træning er slut

· Afsluttende hyggesnak skal foregå udendørs

· Hold afstand til andre

Mød ikke op hvis:

· Du er syg

· Du har symptomer på Covid19

· Hvis en i husstanden er testet positiv for Covid19

· Hvis du har været på rejse til et risikoområde indenfor de sidste 14 dage (og ikke har en negativ Corna-test)

· Er i et testforløb (og ikke har fået svar)

Bliver du smittet

· Bliver du konstateret smittet med Covid19, skal du straks melde det til din instruktør på holdet, samt til den ansvarlige i bestyrelsen på Kim@roskildegf.dk

· Herefter vil der blive meldt ud til holdet, hvilke forholdsregler der skal tages.

Som aktiv har man selv et ansvar!

Vi gør opmærksom på at retningslinjerne ikke tilsidesætter myndighedernes og rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

OBS! Hold som anvender yoga måtter el.lign., skal medbringe egen måtte/redskab.

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle