Retningslinjer for Covid19 for gymnaster (og instruktører) på hold i Roskilde Gymnastikforening. (opdateret 24. oktober 2020


Husk altid at overholde de generelle råd for forebyggelse af smittespredning

God hygiejne og afstand

Husk god hygiejne før, under og efter træningen

Host og nys i albuen

Instruktørerne vil instruere i hvornår der skal sprittes hånd, alternativt vaskes hænder.

Hold som hovedregel 1-2 meters afstand til andre

Mundbind/visir – gælder fra og med 29. oktober 2020

Alle over 12 år skal bære mundbind/visir indendørs til og fra træningen. Under selve træningen skal hverken trænere eller gymnaster have mundbind/visir på, man MÅ gerne men SKAL IKKE.

Medlemmer skal selv sørge for mundbind/visir.

Før træning

Ankom ca. 5 minutter før din træning starter

Sørg for at vaske (med sæbe) eller afspritte hænder, inden du går ind til træning

Kom omklædt til træningen

Hvis der er hold før dit, så lad dem komme ud inden du går ind

Du skal registreres af din instruktør. Dette for at kunne opspore evt. smittekæde

Under træning

Som udgangspunkt skal gymnasterne holde to meters afstand til hinanden

Der kan forekomme situationer hvor man er nødt til at være tættere end to meter og det er tilladt

Ved eksempelvis modtagning kan lempes på afstandskravet. Her vil instruktørerne være ekstra opmærksomme og skrue op for hygiejnen på andre parametre (eks. afspritning/rengøring)

Ikke aktive forældre må ikke være til stede under træningerne. Såfremt forælderne venter i fx omklædningsrummet gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Der kan på nogle hold være en forventning om, at gymnasterne hjælper med rengøring af eventuelle redskaber

Efter træning

Gå ud ligeså snart din træning er slut

Hyggesnak må foregå udenfor

Hold afstand til andre

Mød ikke op hvis:

Du er syg

Du har symptomer på Covid19

Hvis en i husstanden er positiv med Covid19

Hvis du har været på rejse til et risikoområde indenfor de sidste 14 dage (og ikke har en negativ Covid-test)

Er i et testforløb (og ikke har fået svar

- Husk at informere din instruktør om hvorfor du ikke møder op til træning

Bliver du smittet

Bliver du konstateret smittet med Covid19, skal du straks melde det til din udvalgte instruktør på holdet, samt til den ansvarlige i bestyrelsen på Kim@roskildegf.dk

Herefter vil det blive meldt ud til holdet, omkring hvilke forholdsregler der skal tages herfra.

Som aktiv har man selv et ansvar !

Vi gør opmærksom på at retningslinjerne ikke tilsidesætter myndighedernes og rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

OBS! Hold som anvender yoga måtter ell. lign., skal medbringe egen måtte/redskab.

Kontingentet tilbagebetales ikke med baggrund i aflysninger uanset årsag. Dette gælder også aflysninger/nedlukning som følge af myndighedernes anbefalinger/retningslinjer.

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle